KATARINA BAGAVAC ANDHILL

ADVOKAT

BAKGRUND

Katarina har mångårig erfarenhet från arbete på advokatbyrå. Katarina åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag och är van vid att processa. Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Katarina under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Katarina talar svenska, engelska och serbokroatiska.


UTBILDNING
Juristexamen, 2014

Advokatexamen, 2018

 

ADVOKATSAMFUNDET

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2019

SPECIALISTOMRÅDEN

Familjerätt

Migration
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn

  • Instagram
 
SIMON BOSON

ADVOKAT

BAKGRUND

Simon arbetar främst som ombud i civila tvistemål och som offentlig försvarare i brottmål. Därutöver arbetar Simon med likvidering av bolag på uppdrag av Bolagsverket. Simon har utvecklat särskild kompetens inom rättsområdena fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, ärenden om vårdnad och umgänge samt obestånd. 


UTBILDNING
Juristexamen, 2012
Advokatexamen, 2016

 

ADVOKATSAMFUNDET

Ledamot av Sveriges advokatsamfund, 2017

SPECIALISTOMRÅDEN

Fastighetsrätt

Familjerätt

Brott & Skadestånd

Likvidation och rekonstruktion

Affärsjuridik

ISABELLA BOZDEMIR

JURIST

BAKGRUND

Isabella har erfarenhet från den dömande verksamheten då hon tjänstgjort som notarie på tingsrätt. Under tiden som tingsnotarie har Isabella berett och föredragit mål och ärenden, beslutat och dömt i tvistemål och brottmål samt hållit i diverse sammanträden i egenskap av rättens ordförande. Isabella har därigenom erhållit stor processvana.

 

Isabella talar svenska, engelska, assyriska och syrianska.


UTBILDNING
Juristexamen, 2016

SPECIALISTOMRÅDEN

Brottmål

Familjerätt

Migrationsrätt

Civilrätt

VERONICA BURMAN

JURIST

BAKGRUND

Veronica har tidigare erfarenhet från arbete på advokatbyrå och därav god processvana. Veronica har även arbetat som jurist på förvaltningsrätt. Vid förvaltningsrätten arbetade Veronica med att bereda och föredra mål inför avgörande, främst inom migrationsrätt och socialrätt, men även mål enligt körkortslagen. Veronica åtar sig såväl privata som offentliga uppdrag.


UTBILDNING
Juristexamen, 2016

SPECIALISTOMRÅDEN

Migrationsrätt

Brottmål

Socialrätt (LVU, LVM, LRV, LPT)

Körkortsmål

Familjerätt

EMELIE COLLING

JURIST

BAKGRUND

Emelie har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och åtar sig huvudsakligen ärenden inom bolagsrätt, immaterialrätt, skatterätt fastighetsrätt. Därutöver arbetar Emelie även med familjerätt samt allmän migrationsrätt.

UTBILDNING
Juristexamen, 2018

SPECIALISTOMRÅDEN

Skuldsanering och obestånd

Immaterialrätt

Skatterätt

Fastighetsrätt

Bolagsrätt

Allmän affärsjuridik

Familjerätt

Migrationsrätt

OSCAR DE FAIRE

JURIST

BAKGRUND

Oscar har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Oscar har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter. Han åtar sig även offentliga uppdrag som biträde i domstol.

UTBILDNING
Juristexamen, 2017

SPECIALISTOMRÅDEN

Familjerätt

Migrationsrätt

Arbetsrätt

Fastighetsrätt

 
ANNIE KARLSSON
JURIST

BAKGRUND

Annie har studerat juridik vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Annie har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter.

 

UTBILDNING

Juristexamen, 2020


SPECIALISTOMRÅDEN

Migrationsrätt
Avtalsrätt

Tvistemål
Arbetsrätt

ROBERT KLACKENBORN
JURIST

BAKGRUND

Robert har gedigen erfarenhet inom den kommersiella rätten, särskilt av nöjesbranschen och avtalsrätten. Robert anlitas för olika typer av förhandlingar både större internationella och mindre lokala förhandlingar.

 

Robert håller även i olika typer av utbildningar, bland annat hos Folkuniversitetet, i arbetsrätt, avtalsrätt, förhandlingsteknik m.fl. ämnen.


UTBILDNING
Juristexamen, 2013
Fil. mag. i kommersiell rätt, 2013

SPECIALISTOMRÅDEN

Affärsjuridik

Avtal, köp & förhandling

Arbetsrätt

Nöjesjuridik

Familjerätt

KEVIN NILSSON
JURIST

BAKGRUND

Kevin har juristexamen från Örebro universitet. Kevin har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål om exempelvis arbetsrätt och fastigheter.

UTBILDNING

Juristexamen, 2020

SPECIALISTOMRÅDEN

Migrationsrätt
Avtalsrätt

Tvistemål
Arbetsrätt

ELNAZ ZARE
JURIST

BAKGRUND

Elnaz har juristexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Elnaz har primärt erfarenhet av uppdrag som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge, migrationsrättsliga mål och i civilrättsliga tvistemål. 
 

Utöver sitt arbete på advokatbyrå har Elnaz under flera år arbetat på kvinnojour vilket innebär att hon innehar god kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Elnaz talar svenska, engelska, franska och persiska.
 

UTBILDNING
Juristexamen, 2017

SPECIALISTOMRÅDEN

Familjerätt

Migrationsrätt

© 2020 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor