UPPHOVSRÄTT & VARUMÄRKE

Frågor om upphovsrätt och varumärken ryms inom området som kallas immaterialrätt. Det finns flera sätt att skydda sina immateriella tillgångar och beroende på vad saken gäller kan olika strategier väljas.

Patent, varumärke, designskydd och upphovsrätt är olika skyddsformer, men de syftar alla till att skydda ditt verk mot intrång och skapar konkurrensfördelar mot andra aktörer.

 

PATENT

Ett patent är ett skydd gentemot kommersiella aktörer som vill utnyttja din uppfinning. Patentet ger dig ett tidsbegränsat skydd som gör att ingen annan får tillverka, sälja eller importera din uppfinning utan att du gett tillstånd.

 

VARUMÄRKE

Ett varumärke är ett slags kärl som kan fyllas av värden. All er marknadsföring och alla era kundkontakter kommer att påverka ert varumärkes värde. Att skapa ett effektivt skydd för varumärket är viktigt, inte bara för att andra inte ska åka snålskjuts, utan också för att andra inte ska skada det som du har byggt.

 

DESIGN

En designregistrering skyddar, under 25 år, den form som du gett din produkt och hindrar andra från att använda samma utseende på sina produkter.
 

UPPHOVSRÄTT

Den som har skapat ett konstnärligt verk varesig det gäller musik, film, litteratur, datorprogram får upphovsrätt till verket (copyright). Upphovsrätt går inte att söka, utan verk som är tillräckligt originella får skyddet automatiskt.

GEMENSAMT SKAPANDE
Om flera personer har bidragit till det konstnärliga skapandet av samma verka får personerna gemensamt upphovsrätten till detsamma. Om personerna sedan blir oense om hur de ska använda verket kan någonting med enorm potential bli praktiskt taget värdelöst. Det kan därför vara värt att ta in en utomstående som kan medla mellan parterna och hjälpa er få fram en lösning som fungerar för samtliga inblandade.


INTRÅNG

Får jag starta en sökmotor som heter ”Moogle” eller ta bort alla vokaler i Harry Potter och sälja det redigerade verket? Får jag genom”citaträtten” använda 10% av en given text i ett verk som jag har skapat? Svaret på frågorna är i dessa fall nej. När det gäller immaterialrättsliga intrång så kan man inte ställa upp enkla regler, utan om tvisten går till domstol kommer det ofta landa i om någonting är i all väsentlighet likt någonting annat eller om konsumenter kan tänkas förväxla era respektive tjänster.

 

Vi utreder om ett immaterialrättsligt intrång har gjorts. Vi hjälper till att ta fram en lösning. Om det behövs driver vi även igenom din sak i domstol.

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor