NÖJESJURIDIK

Showbiz är en sammansättning av Show och business, alltså en förening av det konstnärliga och kommersialiseringen av konsten. Det finns en romantisk bild av den svältande konstnären, men det behöver inte vara så. Kommersialisering är inte ett skällsord, det är förståelsen av hur man strukturerar sitt skapande så att konsten kan leva i harmoni med affärsmässiga värden, och att konstnären därför kan ha råd att leva ett anständigt liv.

Ejder Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av arbete med filmproduktioner samt management av artister.

UPPHOVSRÄTT FÖR KONSTNÄRER
Fundamentalt gäller vid konstnärligt författande eller skapande överlag att skydd erhålls automatiskt. Det vill säga utan att man behöver vidta någon särskild åtgärd, som att ansöka om copyright eller fästa ett © i anslutning till verket.

 

Upphovsrätt är i teorin ett mycket starkt skydd till förmån för konstnären. Skyddet är dock mycket avgränsat, det vill säga det gäller praktiskt taget bara exakt den yttre skapelsen, t. ex. boken eller tavlan, i originalform. Detta medför bland annat att man inte får något skydd för idén till en bok, oavsett hur nyskapande eller briljant idén må vara.

 

SAMFÖRFATTANDE AV BÖCKER ELLER MANUS

När det gäller samförfattande så medför detta ett antal problem. Säg att författare A och författare B skriver en bok tillsammans. A skriver huvuddelsen och B ett avsnitt. Anta vidare att A bestämmer sig för att skriva om B:s del, mot bakgrund av B:s ideer, men med andra ord. I ett sådant fall skulle B sannolikt vara rättslös om man bara ser till upphovsrättsfrågan. Även om det inte går att driva ett krav på grund av upphovsrättsintrång kan ett avtalsbrott ha skett och ersättning dömas ut på den grunden.
 

FÖRFOGANDE

Ytterligare en källa till konflikter när det gäller samförfattande är konstnärernas rätt att förfoga över verket, till exempel att upplåta de kommersiella rättigheterna till ett manus åt en filmproducent. I dessa fall krävs typiskt sett att samtliga som har varit inblandade i det konstnärliga skapande är överens. Det vill säga deras respektive upphovsrätt till verket är inte självständiga, utan beroende av

övriga medskapares.

SPECIALITETSPRINCIPEN

Inom svensk rätt finns en rättsprincip som talar starkt till konstnärens fördel, specialitetsprincipen. Vilken säger att: om man inte explicit har avtalat om en viss rätt, till exempel vid upplåtelse av filmrätten till sitt manus, så förutsätts den rätten vara förbehållen konstnären. Detta innebär att vid avtal som avser upphovsrätter (ex. merchandiseing, prequel- och sequelrätt, exploatering av verket mm.) blir det extra viktigt att klart och tydligt skriva ut exakt vilka rättigheter som avtalet omfattar.

 

UPPDRAG

Eftersom det kan vara svårt att avgöra en viss persons upphovsrätt till ett visst verk, speciellt efter att verket har om- och bearbetats, så kan det vara klokt att skriva ett uppdragsavtal. Det vill säga ett avtal om att en viss ersättning ska utgå för skapandet. Att göra klart om ersättningen och om hur det förhåller sig med de ekonomiska rättigheterna till projektet så tidigt som möjligt är ofta klokt. Ersättningen kan exempelvis vara baserad på antal ord eller på den tid som lagts ned. Ersättningen kan även utgå som en viss del av de ekonomiska rättigheterna till projektet genom en så kallad egeninsats.

Vi förhandlar, granskar och upprättar avtal underhållningsbranschen. Exempel på sådana avtal är artistavtal, finansieringsavtal, förlagsavtal, producentavtal, samproduktionsavtal, agentavtal, bokningsavtal, managementavtal, licensavtal, sponsoravtal samt avtal om merchandising.

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor