HÄSTJURIDIK

Ejder Advokatbyrå har erfarna processjurister med specialistkompetens av tvistemål med inriktning mot hästjuridik. Vi biträder även vid upprättande av eller kontroll av olika typer av juridiska avtal kring hästar.

VAD ÄR HÄSTJURIDIK

 

KÖP AV HÄST

Hästjuridik handlar i grund och botten om civilrätt där köplagen och konsumentköplagen är tillämpliga. Det som gör området så intressant är att lagarna är skrivna för "saker" såsom bilar, köksmaskiner och annan utrustning. Hästar passar dåligt in i de förutsättningar som gäller för sådana livlösa ting. Detta, tillsammans med det faktum att hästar kan kostar mer än dyra sportbilar, är också anledningen till att tvister ofta uppstår kring hästar. Det är särskilt viktigt att man är noga vid upprättande av avtal, fullgörande av undersökningsplikt och reklamationsplikt när det kommer till köp eller försäljning av hästar.

HÄSTAVTAL

Vi hjälper till vid upprättande av eller granskande av köpeavtal, uppställningsavtal, förmedlingsavtal, fodervärdsavtal med mera. Om det gäller överlåtelse av en dyr häst är det särskilt viktigt att man både som säljare och köpare undviker misstag i samband med överlåtelsen. Misstag som annars kan stå en dyrt.

HÄSTTVIST

En hästtvist inleds som regel med att köparen av en häst upptäcker att hästen inte motsvarar de förväntningar som denne hade vid köpet. Detta kan exempelvis vara att hästen inte presterar så väl som man förväntat sig eller att hästen har en skada eller sjukdom som visat sig först efter köpet. Om du är köparen i detta scenariot är det viktigt att du agerar omedelbart och reklamerar och vidtar andra åtgärder som åligger dig enligt köplagarna. Annars riskerar du att förlora din rätt att göra gällande felet.

 

Om du upptäcker en avvikelse med din häst, eller om du som säljare blir kontaktad av köparen angående sådan avvikelse, är det rekommenderat att du omedelbart kontaktar en advokat som arbetar med hästjuridik. Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker din ombudskostnader till 80 % men det är din advokat som måste ansöka om detta och det är först när det ansökts och beviljats som rättsskyddet gäller. Det går så att säga inte att söka i efterhand.

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor