ÄKTENSKAPSFÖRORD

När ett förhållande tar slut kan det vara nog svårt att hantera de känslomässiga eftersvallningarna. På grund av detta kan den egenomsfördelning som ska ske, genom bodelning, bli utdragen och konfliktbetonad. Detta går dock att undvika genom att upprätta ett äktenskapsförord.

ÄKTENSKAPSFÖRORD, GIFTORÄTTSGODS OCH ENSKILD EGENDOM

Huvudregeln är att all egendom som makar äger är giftorättsgods, det vill säga sådan egendom som ska delas mellan dig och din make eller maka då äktenskapet tar slut, och ett äktenskap kan bara sluta på två vis – genom äktenskapsskillnad eller genom dödsfall. I bägge fallen ska en bodelning ske.

Genom äktenskapsförord kan egendom annars hade varit giftorättsgods bli enskild egendom – alltså egendom som ska hållas utanför bodelning.

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där man kan avtala bort hela eller delar av den så kallade giftorätten och göra den till enskild egendom. 

Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av ekonomisk familjerätt och kan hjälpa er upprätta äktenskapsförord så att ni kan känna er trygg i vetskapen om att vad som än händer så kan ni gå vidare med bibehållen god ekonomi.

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor