TVISTER I DOMSTOL

I en domstolsprocess är det du och din motpart som sätter gränserna för vad domstolen ska ta ställning till. Domstolen får inte döma över någonting annat än vad ni, i behörig ordning, har lagt fram. Det är därför praktiskt taget nödvändigt att anlita en advokat som ombud i domstol. Det vill säga eftersom det är omöjligt att känna till alla processuella regler som utgör gränserna för en domstolsprocess, om man inte arbetar med det på heltid.

TVISTEMÅLSPROCESSEN

Det första steget i alla processer är att någon vill ha någonting. Du kanske vill spendera mer tid med din son eller att du ska bli ersatt på grund av en köpt bil som inte var som du hade tänkt dig.
 

När du tar ditt ärende till oss inleds ärendet ofta med en konsultation och en utvärdering av dina chanser till framgång vid en process. Efter konsultationen kan vi gå vidare med ditt ärende och skriva ett kravbrev till motparten. Om motparten inte svarar eller svarar att hen inte går med på kravet går vi vidare till att inge en stämningsansökan till domstol, vi stämmer alltså motparten.
 

Samtidigt som vi stämmer i domstol utreder vi även om det är så att du kan få ersättning för dina advokatkostnader genom en försäkring eller av staten. Tanken är att du så tidigt som möjligt ska få hjälp och en prognos över vad processen kommer att kosta.
 

När stämningsansökan har kommit in till domstolen kontrollerar domstolen att allt ser ok ut, det vill säga att man inte har skickat ansökan till fel domstol och att man har betalat ansökningsavgiften till domstolen. Domstolen delger sedan motparten och ber om ett svar.

Om motparten svarar och invänder på något sätt kallar domstolen till ett förberedande möte, en så kallad muntlig förberedelse. Till denna kallas parterna och från domstolens sida medverkar en domare och en notarie.

 

Under den muntliga förberedelsen kommer domstolens strävan vara att få parterna att ingå en så kallad förlikning, alltså en frivillig uppgörelse som mer eller mindre kan vara en kompromiss för bägge parter. Domstolen är ofta relativt drivande för att få till en kompromiss och många upplever att de känner sig pressade av domstolen att gå med på en uppgörelse, det kan därför kännas tryggt att ha en advokat som kan sitta med och se till att du inte tvingas till någonting som du inte känner dig nöjd med.

Om domstolen märker att parterna inte kommer att gå med på en frivillig uppgörelse kommer resten av förberedelsen att gå ut på att klargöra så många detaljer som möjligt. Om vi utgår från exemplet ovan med den köpta bilen som inte är enligt beskrivning: exakt vad är det som är fel på bilen? Varför vill du ha 100 000 kronor för den? Tycker motparten att 100 000 är en rimlig summa utifrån det fel du beskriver, även om hen inte håller med om att felet är hens ansvar?

Vidare går man igenom planeringen för målet, det vill säga bland annat datum för själva rättegången, som på juristspråk kallas för ”huvudförhandlingen”.

Man går även igenom vilken bevisning som ska läggas fram och vilka vittnen som ska kallas till huvudförhandlingen.

Det är under huvudförhandlingen som det gäller på riktigt. Vad som än har sagts och visats tidigare är utan betydelse om det inte läggs fram eller sägs under huvudförhandlingen. Det är av den här anledningen som det är så viktigt att man klargör på förhand alla detaljer, eftersom huvudförhandlingen är en så pass koncentrerad redogörelse av konflikten. Detta betyder att om du missar att ta med någonting under huvudförhandlingen som är nödvändigt för att domstolen ska kunna döma till din förmån, så kan du inte nå framgång med din talan.
 

Under huvudförhandlingen lämnar man även fram sina krav avseende rättegångskostnader, det är nämligen som huvudregel den förlorande parten som betalar sina egna och motpartens rättegångskostnader – vilka kan vara omfattande.
 

En tid efter avslutad huvudförhandling får parterna domen. Om de är nöjda med domen vinner den rättskraft, vilket betyder att domen är ett slags bevis på att ditt krav erkänns av staten, och att du därför kan få statens hjälp att driva igenom ditt krav om motparten inte går med på det frivilligt.

Om du eller din motpart är missnöjd med domen kan ni överklaga tingsrättens dom till hovrätten och hovrättens dom till Högsta domstolen.

Ejder Advokatbyrå har lång erfarenhet av processer i domstol och hjälper dig genom hela processen.

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

Kontakta oss på 031-38 38 200 eller skicka ett meddelande här så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig.

© 2019 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor