EJDER ADVOKATBYRÅ

DIN ADVOKAT I GÖTEBORG

ADVOKAT I GÖTEBORG MED RÄTT ERFARENHET

Ejder Advokatbyrå tillhandahåller jurister och advokater inom bland annat brottmål, familjerätt, vårdnadstvist, migrationsrätt, fastighetsrätt, arbetsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik m.m.

Ejder Advokatbyrå förordnas regelbundet som offentligt biträde av Göteborgs tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg samt av olika myndigheter. Ejder Advokatbyrås kontor är beläget i centrala Göteborg men våra klienter besöker oss från hela västkusten.

RÄTTSOMRÅDEN

"Alla advokater är jurister men inte alla jurister är advokater"

I Sveriges rikes lag står det att ”för riket skall finnas ett allmänt advokatsamfund” och att ”advokat är den som är ledamot av samfundet”. Vägen till att bli ledamot av advokatsamfundet är en process som tar många år. Man måste utbilda sig till jurist, vara verksam vid en advokatbyrå under flera år, genomgå ytterligare utbildning med därpå följande tester samt visa att man är lämplig för uppdraget som advokat - innan man kan bli antagen som ledamot av advokatsamfundet.

"Tystnadsplikt, frihet från intressekonflikter, oberoende och lojalitet är de kärnvärden som utgör fundamentet vid utförande av uppdraget som advokat."

Tystnadsplikten innebär att vi alltid iaktar diskretion vid utförande av det uppdrag som du har anförtrott oss. Frihet från intressekonflikter innebär att det inte får finnas någonting som kan riskera att färga advokatens syn på klientens sak, vilket är anledningen till att advokater inte får ta uppdrag där de tidigare har företrätt motparten. Oberoende innebär rent praktiskt att advokaten inte får vara anställd någon annanstans än vid en advokatbyrå och principiellt att det inte får finnas några andra krafter än klientens intresse som kan påverka advokaten. Oberoendet innebär även att trots att vi ofta får betalt genom statliga medel, så är vi oberoende från staten. Lojalitet innebär att vi alltid sätter dina intressen i första rummet.  

KONTAKTA OSS​ I GÖTEBORG

Ejder Advokatbyrå är belägen i centrala Göteborg, i nordstan. Om du kommer med bil finns det parkering i P-Hus Nordstan.

ADRESS

Götgatan 16

411 05 Göteborg
 

EMAIL

info@ejderadvokat.se

 

TELEFON

031-38 38 200

 

  • Instagram
  • White LinkedIn Icon
 

© 2020 Ejder Advokatbyrå AB • 031 - 38 38 200 • Allmänna villkor